Θερμομόνωσε σωστά από την αρχή!

Θερμομόνωση για το ξυλότυπο, τη σκεπή, το δώμα & τη τοιχοποιοϊα! 

Ψάχνεις Θερμομόνωση για το Ξυλότυπο? FIBRANxps ETICS BT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν FIBRANxps ETICS BT είναι σκληρή και αδιάβροχη θερµοµονωτική πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης µε διαµήκεις αυλακώσεις στις δύο όψεις για την καλύτερη πρόσφυση κονιαµάτων, επιχρισµάτων και συγκολλητικών ουσιών. Οι µικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισµένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή µονωτική ικανότητα, αλλά και να παραµένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον (υπόγεια, αντεστραµµένο δώµα, κλειστές πισίνες, κ.λπ.). Είναι το µοναδικό θερµοµονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές µηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά µε ισορροπηµένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατµούς.

Οι σκληρές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BT εφαρµόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόµη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν µεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία.

• Θερµοµόνωση στο ξυλότυπο στοιχείων σκυροδέµατος (τοιχία, υποστυλώµατα, δοκοί, πλάκες)

• Θερµοµόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας µε επίχρισµα µεγάλου πάχους

• Θερµοµόνωση όψης µε συγκολλητή επένδυση διακοσµητικών πλακιδίων, λίθων ή τούβλων

• Θερµοµόνωση θερµογεφυρών (µπαλκόνια, κουφώµατα, δοκοί, υποστυλώµατα)

λD W / (mK)

0,033 ≤ 60mm

0,034 > 60mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιαστάσεις - mm 2500 x 600

 

 

 

xps_etics_bt-min

 

Ξεφύλλισε το!

Ψάχνεις Θερμομόνωση για τη Σκεπή τη Τοιχοποιϊα & το Δώμα? FIBRANxps MAESTRO

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO είναι σκληρή και αδιάβροχη θερµοµονωτική πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης µε λεία επιφάνεια στις δύο όψεις. Οι µικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισµένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή µονωτική ικανότητα, αλλά και να παραµένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον (υπόγεια, αντεστραµµένο δώµα, κλειστές πισίνες, κ.λπ.). Είναι το µοναδικό θερµοµονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές µηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά µε ισορροπηµένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατµούς. 

Οι σκληρές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRANxps MAESTRO εφαρµόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόµη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν µεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία.

• Θερµοµόνωση στον πυρήνα διπλής τοιχοποιίας

• Θερµοµόνωση κεκλιµένων στεγών

• Θερµοµόνωση αεριζόµενης όψης

• Θερµοµόνωση ξύλινων δαπέδων

• Θερµοµόνωση δαπέδων

• Θερµοµόνωση δωµάτων

• Θερµοµόνωση γενικής χρήσης

λD W / (mK)

0,033 ≤ 60mm

0,034 > 60mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιαστάσεις - mm 2500 x 600

 

 

 

 

Ξεφύλλισε το!

Ψάχνεις Θερμομόνωση για τη Σκεπή & τη Τοιχοποιϊα? FIBRANgeo

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλίζεται η

- Θερμομόνωση

- Ηχομόνωση

- Πυροπροστασία

των δομικών στοιχείων όπου εφαρμόζονται.

Τα προϊόντα  FIBRANgeo παράγονται σε μορφή πλάκας ή ρολλού για να καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε κατασκευαστικής λύσης. Αναλυτικότερα τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo βρίσκουν εφαρμογή στην 

- Οικοδομή

- Βιομηχανία

- Ναυτιλία

- Γεωργία

 

 

 

 

 

 

Ξεφύλλισε το!