Πετροβάμβακας FIBBRANgeo BP-ETICS 70mm (2.4m2/ΔΕΜΑ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ↓

Κωδικός: 040-001-060

Barcode: 09469254

Κατασκευαστής: FIBRAN

brand
Διαθέσιμο στο κατάστημα
FIBRANgeo BP-ETICS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Πεδίο εφαρμογών

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογή στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ. ή E.T.I.C.S. ή θερμοπροσόψεις) σε:

• Εξωτερικούς τοίχους

• Οροφές πιλοτής

Συμπληρώνονται με τις ειδικές ροδέλες πετροβάμβακα FIBRANgeo CAP για θερμοπρόσοψη χωρίς θερμογέφυρες.

• Θερμική Αγωγιμότητα λD: 0.036 W/mK

• Εφελκυστική αντοχή TR > 10 kPa

• Θλιπτική τάση > 30 kPa

• A1 - άκαυστο  

 

Πάχος (mm):? 70
Πλάκες ανά δέμα: 4
Ποσότητα ανά δέμα (m2): 2.40
Δέματα ανά παλέτα: 18
 Ποσότητα ανά παλέτα (m2): 43.20
Θερμική Αντίσταση R (m2K/W): 1.90
0

Σχετικά προϊόντα
back-top