Πετροβάμβακας FIBBRANgeo BP-ETICS 50mm (3.6m2/ΔΕΜΑ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ↓

Κωδικός: 040-001-059

Barcode: 77094470

Κατασκευαστής: FIBRAN

brand
Διαθέσιμο στο κατάστημα
FIBRANgeo BP-ETICS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Πεδίο εφαρμογών

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογή στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ. ή E.T.I.C.S. ή θερμοπροσόψεις) σε:

• Εξωτερικούς τοίχους

• Οροφές πιλοτής

Συμπληρώνονται με τις ειδικές ροδέλες πετροβάμβακα FIBRANgeo CAP για θερμοπρόσοψη χωρίς θερμογέφυρες.

• Θερμική Αγωγιμότητα λD: 0.036 W/mK

• Εφελκυστική αντοχή TR > 10 kPa

• Θλιπτική τάση > 30 kPa

• A1 - άκαυστο  

 

Πάχος (mm):? 50
Πλάκες ανά δέμα: 6
Ποσότητα ανά δέμα (m2): 3.60
Δέματα ανά παλέτα: 16
 Ποσότητα ανά παλέτα (m2): 57.60
Θερμική Αντίσταση R (m2K/W): 1.35

Σχετικά προϊόντα
back-top