Πετροβάμβακας FIBBRANgeo B-050 40mm (8.64m2/ΔΕΜΑ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ↓

Κωδικός: 040-001-010

Barcode: 80795206

Κατασκευαστής: FIBRAN

brand
Διαθέσιμο στο κατάστημα
FIBRANgeo B-050

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή προϊόντος

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-050 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation products).

Πεδίο χρήσης

Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως:
Μεταξύ δύο μεταλλικών φύλλων πλαγιοκάλυψης
Στον πυρήνα δικέλυφης τοιχοποιίας
Τοίχοι ξηράς δόμησης
Επένδυση τοίχου με αδιάτρητες πλάκες ξηράς δόμησης
Επένδυση τοίχου με διάτρητες πλάκες ξηράς δόμησης

Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως:
Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης
Επάνω στην οριζόντια οροφή κεκλιμένης στέγης
Ανάμεσα στα καδρόνια ξύλινου δαπέδου
Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης
Επένδυση οροφής με πλάκες ξηράς δόμησης
Αναρτημένη διάτρητη ή αδιάτρητη ψευδοροφή

Κατασκευές όπως:
Θερμομονωτικές, Ηχομονωτικές και Πυράντοχες πόρτες
Θερμομονωτικά, Ηχομονωτικά και Πυράντοχα πετάσματα.

• Θερμική Αγωγιμότητα λD: 0.034 W/mK

• Αντίσταση ροής αέρα: 30 kPa s/m2

• Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης αw=1 σε 50 mm πάχος

• A1 - άκαυστο

 

 

Πάχος (mm):? 50
Πλάκες ανά δέμα: 10
Ποσότητα ανά δέμα (m2): 7.20
Δέματα ανά παλέτα: 10
 Ποσότητα ανά παλέτα (m2): 72
Θερμική Αντίσταση R (m2K/W): 1.45

Σχετικά προϊόντα
back-top