1.    Η επιχείρηση ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ , η οποία εδρεύει στα Νέα Μουδανιά διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία  «ΚΕΡΔΙΣΕ ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ CAPAROL» (εφεξής Προσφορά), η οποία διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com (εφεξής Facebook).

2.    Ημερομηνία έναρξης της προσφοράς ορίζεται η 2η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Λήξη διαγωνισμού η 22η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ώρα 23.59.

 

Συμμετοχή στη Προσφορά

3.    Η προσφορά είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://www.fb.katoglou.com/9zsyfa

4.    Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην στην θεσσαλονίκη και στη Χαλκδική, είναι χρήστες του Internet, είναι fans της σελίδας ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στο Facebook.

5. Για τη συμμετοχή στη προσφορά απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στο Facebook και η αποδοχή των όρων χρήσης του.

6.    Για τη συμμετοχή στη προσφορά απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας μέσω της εφαρμογής Facebook.

7. Το Δώρο του διαγωνισμού το κερδίζει ένας (1) νικητής και είναι μέχρι και: 2x10lt πλαστικό χρώμα Caparol SeidenMattex , 2×2,5lt πλαστικό χρώμα Caparol SeidenMattex σε αποχρώσεις επιλογής του νικητή.

8. Η συμμετοχή στη προσφορά συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και Πολιτικής Απορρήτου.

9. Η παραλαβή των δώρων γίνεται από το κατάστημα μας με έδρα: Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική.

10.    Για την συμμετοχή απαιτείται α) η σύνδεση με το Facebook, β) αποδοχή του Application, γ) κοινοποίηση της συμμετοχής.

11.   Τυχόν ειδικοί όροι θα ανακοινωθούν στη σελίδα ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στο Facebook www.facebook.com/katoglou .

12. Όριο 1 συμμετοχής ανά μοναδικό Facebook user. Ως μοναδικό χαρακτηριστικό κάθε user χρησιμοποιείται το Facebook ID του.

13.    Οι διοργανωτές , δεν ευθύνονται  για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα κατατεθούν μέσω του Facebook.

14.    Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

15.  H επιλογή του νικητή θα γίνει τυχαία με αυτόματη κλήρωση με τη χρήση του λογισμικού random.org.

16. Τα Δώρα μπορούν να διεκδικηθούν από το νικητή  μέχρι τις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.

17.     Προσωπικά δεδομένα: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εν λόγω προσφοράς, οι διοργανωτές  συλλέγουν από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) Facebook Profile ID, β) email, βάσει των ρυθμίσεων του στο Facebook λογαριασμό του γ) τηλέφωνο επικοινωνίας. Το email δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους  διοργανωτές  για προωθητικούς σκοπούς. Οι διοργανωτές διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζουν σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στους διοργανωτές και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

. 18. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω όρων. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν.