Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας) και τα προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο, Τηλεφωνο & Περιοχή μόνο όταν χρησιμοποιήσετε μια από την φόρμες επικοινωνίας μας.