ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ  -FIBRANgeo – από το κέντρο της γης στην προστασία των κτηρίων


Petrovamvakas-FIBRANFIBRANgeo- ένα οικολογικό προϊόν

O πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι φυσικό προϊόν, προερχόμενο από πετρώματα ηλικίας 200 εκατομμυρίων ετών. Παράγεται στην Ελλάδα με τη μέθοδο των ηλεκτρικών φούρνων, διαδικασία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.

FIBRANgeo – θερμική προστασία όλο το χρόνο

Χάρη στη δομή του, ο πετροβάμβακας FIBRANgeo φυλακίζει τον ξηρό και σταθερό αέρα, μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ζεστών και των κρύων επιφανειών.  Η εφαρμογή του στις κατασκευές εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς και σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές και αναλοίωτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

FIBRANgeo – ηχομόνωση – ηχοπροστασία  

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo επιτυγχάνει την απορρόφηση των εξωτερικών θορύβων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηχομόνωσης. Τα προϊόντα FIBRANgeo διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπηση αερόφορτων και κτυπογενών θορύβων σε κάθε κατασκευή.

FIBRANgeo – πυροπροστασία των κατασκευών

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι πυράντοχο υλικό, με θερμοκρασία λειτουργίας >750ºC. Η εφαρμογή του σε κτηριακές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές προσδίδει πυραντίσταση στα δομικά στοιχεία, η οποία φθάνει και τα 120 λεπτά. 

Ξεφυλίστε τον κατάλογο με τους πετροβάμβακες GEOLAN:

Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης υαλοβάμβακα σε μορφή ρολού.
Φυσικός ορυκτοβάμβακας KNAUF με ECOSE Technology

ecose1Ο φυσικός ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation προσφέρει στα κτίρια θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ

  • 1.Ο φυσικός ορυκτοβάμβακας προσφέρει εξαίρετη θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντίσταση στη φωτιά (κατηγορία Α1 – άκαυστα υλικά).
  • 2.Η μόνωση με φυσικό ορυκτοβάμβακα μπορεί να αποσβεστεί σε μικρό χρονικό διάστημα.
  • 3.Η Knauf  παράγει ορυκτοβάμβακες υψηλής ποιότητας για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
  • 4.Προτείνονται διάφορα προϊόντα για την μόνωση των σοφιτών, στεγών, αεριζόμενων προσόψεων και διαχωριστικών τοίχων.

 

 

 

Ξεφυλλίστε το φυλλάδιο για τον ορυκτοβάμβακα ECOSE της KNAUF.